• 2011
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2011;LXI(1):1-85
  str.7
OD REDAKCJI
Krzysztof Brożek str.8-15
Profesor Władysław Nasiłowski
Władysław Nasiłowski str.16-19
Znaczenie wiedzy o typowości w opiniowaniu sądowo-lekarskim
Czesław Chowaniec, Mariusz Kobek, Małgorzata Chowaniec, Krystian Rygol, Stanisława Kabiesz-Neniczka, Rafał Skowronek str.20-28
Sądowo-lekarska ocena obrażeń u śmiertelnych ofiar katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Katowicach/Chorzowie w dniu 28.01.2006
Rafał Skowronek, Czesław Chowaniec, Anna Kowalska str.29-34
Zgony sercowe w górnictwie, jako wskaźnik wydolności służby medycyny pracy
Małgorzata Korczyńska, Joanna Kulikowska, Rafał Celiński, Joanna Nowicka,
Sebastian Rojek, Anna Uttecht-Pudełko
str.35-42
Stan „pod wpływem substancji odurzających lub psychotropowych” – porównanie wyników badań toksykologicznych z oceną lekarską w materiałach Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Joanna Nowicka, Joanna Kulikowska, Małgorzata Korczyńska, Rafał Celiński, Czesław Chowaniec str.43-46
Toksykologiczna i medyczno-sądowa ocena nagłych zgonów w przebiegu narkotyzowania się butanem
Teresa Grabowska, Joanna Nowicka, Joanna Kulikowska, Stanisława Kabiesz-Neniczka str.47-50
Ocena ekspozycji na cyjanowodór u śmiertelnych ofiar pożarów w aspekcie powstawania w zwłokach endogennego cyjanowodoru w procesach gnilno-rozkładowych
Małgorzata Małodobra, Anna Jonkisz, Elżbieta Kowalczyk, Arleta Lebioda,
Beata Bartnik, Barbara Świątek
str.51-57
Wydajność trzech komercyjnych zestawów do izolacji DNA i RNA ze zróżnicowanego materiału klinicznego i dowodowego, przy użyciu automatycznej stacji Janus
Mariusz Kobek, Czesław Chowaniec, Krystian Rygol, Christian Jabłoński str.58-61
Niezwykły przypadek postrzału z broni pneumatycznej
Christian Jabłoński, Mariusz Kobek, Dorota Kowalczyk-Jabłońska str.62-64
Czy neurastenia to choroba psychiczna – sztuczny, czy rzeczywisty problem opiniodawczy?
Kornelia Droździok, Jadwiga Kabiesz, Czesław Chowaniec str.65-69
Trudności opiniodawcze w ustalaniu ojcostwa spowodowane brakiem informacji o pokrewieństwie biologicznego i domniemanego ojca
Tadeusz Widła, Marek Leśniak str.70-74
Raport komisji powypadkowej jako dowód w postępowaniu
Joanna Nowicka, Teresa Grabowska, Joanna Kulikowska, Rafał Celiński, Małgorzata Korczyńska, Kornelia Droździok str.75-79
Metody oznaczania tlenku węgla we krwi sekcyjnej – zalety i ograniczenia
  str.80-83
KRONIKA PTMSiK

 

Print