Władysław Nasiłowski

Znaczenie wiedzy o typowości w opiniowaniu sądowo-lekarskim

Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

p.o. Kierownik: dr med. C. Chowaniec


Teoretyczne założenia medycyny sądowej wskazują na potrzebę głębszej analizy reguł opiniowania zarówno w odniesieniu do okresu jej syntezy jak i realizacji przed sądem. Szczególnie negatywną rolę w tym procesie stwarza nadużywanie wiedzy o typowości. Zamiast przyrodoznawczej faktografii pojawiają się w opiniach zdroworozsądkowe formy probabilistyczne, obniżające poziom aspiracji. Opinia traci charakter opiniodawczy a przybiera orzeczniczy.

Słowa kluczowe:
opiniowanie sądowo-lekarskie, znaczenie wiedzy o typowości, miejsce wiedzy o typowości w opiniowaniu

Pełna wersja w .pdf

Print