Mariusz Kobek, Czesław Chowaniec, Krystian Rygol, Christian Jabłoński

Niezwykły przypadek postrzału z broni pneumatycznej*


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

p.o. Kierownik: dr med. C. Chowaniec

Przedstawiono sądowo-lekarską ocenę niezwykłego przypadku postrzału z broni pneumatycznej, jakiego doznała 28-letnia kobieta – kierująca samochodem
osobowym. W następstwie przedmiotowego zdarzenia pokrzywdzona doznała rany postrzałowej okolicy prawego oczodołu – praktycznie bez żadnych, istotnych negatywnych następstw zdrowotnych. W opinii sądowo-lekarskiej, sporządzonej w ZMS ŚUM, dokonano kwalifikacji doznanych przez pokrzywdzoną obrażeń, w tym również w kontekście działania nieustalonego sprawcy.

Słowa kluczowe:
broń pneumatyczna, obrażenie postrzałowe, kwalifikacja prawna obrażeń
Pełna wersja w .pdf

Print