W związku z 85-leciem urodzin oraz Jubileuszem 60-lecia pracy zawodowej składamy Panu Profesorowi Władysławowi Nasiłowskiemu najlepsze życzenia. Dziękujemy też Panu Profesorowi za lata pracy w składzie Kolegium Redakcyjnego naszego kwartalnika naukowego.
Wszystkie publikacje w niniejszym numerze Archiwum są dedykowane Jubilatowi – większość to prace Jego uczniów i współpracowników.

REDAKCJA
 
Pełna wersja w .pdf

Print