Tadeusz Widła, Marek Leśniak

Raport komisji powypadkowej jako dowód w postępowaniu


Z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Kierownik: prof. dr hab. T. Widła

W praktyce zdarzają się sytuacje, iż w obrębie jednego postępowania karnego albo cywilnego występują zarówno raporty komisji powypadkowych, jak i opinie biegłych. Autorzy prezentują trzy rodzaje problemów pojawiających się w związku z tą sytuacją i podejmują próby ich rozwiązania. Problemy te możemy sprowadzić do pytań: czy do procesowego materiału dowodowego można inkorporować ekspertyzy wykonane dla komisji powypadkowych
(jeśli tak – czy mogą one zastąpić dowody z opinii biegłych)?, czy w procesie karnym można dla celów dowodowych wykorzystać ustalenia komisji  powypadkowych (jeśli tak – postać jakiego dowodu przybiorą te ustalenia)?, jak na gruncie kodeksu postępowania karnego rozstrzygać sprzeczności między ustaleniami ekspertów powołanych przez komisje a opiniami biegłych powołanych przez organ procesowy?

Słowa kluczowe:
komisja powypadkowa, ekspert komisji wypadkowej, postępowanie cywilne, postępowanie karne, biegły sądowy,
 
Pełna wersja w .pdf

Print