Teresa Grabowska, Joanna Nowicka, Joanna Kulikowska, Stanisława Kabiesz-Neniczka

Ocena ekspozycji na cyjanowodór u śmiertelnych ofiar pożarów w aspekcie powstawania w zwłokach endogennego cyjanowodoru w procesach gnilno-rozkładowych


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

p.o. Kierownik: dr med. C. Chowaniec

Ocena narażenia na cyjanowodór osób, które zginęły w pożarach w zamkniętej przestrzeni (mieszkania, garaże, piwnice) nie jest prosta, z uwagi na znane i opisane w literaturze zjawisko tworzenia się w zwłokach endogennego cyjanowodoru. W pracy zamieszczono wyniki badań na obecność cyjanowodoru u śmiertelnych ofiar eksplozji i pożaru w kopalni oraz u ofiar pożarów w pomieszczeniach zamkniętych. Jak na to wskazują zebrane przez nas obserwacje, wysoka temperatura otoczenia, w której przebywały zwłoki, a także czas ich przebywania w takich warunkach, nawet przez kilkadziesiąt godzin, skutecznie hamowały procesy autolityczne prowadzące do tworzenia się cyjanowodoru endogennego.

Słowa kluczowe:
cyjanowodór endogenny, krew sekcyjna

Pełna wersja w .pdf

Print