Małgorzata Małodobra, Anna Jonkisz, Elżbieta Kowalczyk, Arleta Lebioda, Beata Bartnik, Barbara Świątek

Wydajność trzech komercyjnych zestawów do izolacji DNA i RNA ze zróżnicowanego materiału klinicznego i dowodowego, przy użyciu automatycznej stacji Janus


Z Zakładu Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. B. Świątek

Izolacja materiału genetycznego jest niezwykle ważnym etapem w pracowni biologii molekularnej. Wzrastające zapotrzebowanie pociąga za sobą
doskonalenie metod pozyskiwania materiału genetycznego w kierunku zwiększenia dokładności i przyspieszenia pracy. Automatyzacja w pracowni biologii
molekularnej znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu dziedzinach naukowych, głównie medycynie i kryminalistyce. Celem niniejszej pracy
było opracowanie metodyki automatycznej izolacji kwasów nukleinowych z użyciem automatycznej stacji Janus (Perkin Elmer). Wydajność i czystość
automatycznej izolacji DNA była zadowalająca. Pomimo licznych prób automatyzacji preparacji RNA, nie udało się uzyskać RNA, które pracowałoby
w sposób oczekiwany w dalszych aplikacjach jak RT-PCR i Real-Time PCR..
Pełna wersja w .pdf

Print