Joanna Nowicka, Teresa Grabowska, Joanna Kulikowska, Rafał Celiński, Małgorzata Korczyńska, Kornelia Droździok

Metody oznaczania tlenku węgla we krwi sekcyjnej – zalety i ograniczenia


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

p.o. Kierownik: dr med. C. Chowaniec

Ze względu na epidemiologię zatruć tlenkiem węgla diagnostyka zatruć tym ksenobiotykiem jest jednym z podstawowych zadań toksykologii sądowej.
W praktyce analitycznej do wykrywania tlenku węgla wykorzystuje się metody kolorymetryczne, spektrofotometryczne i chromatografii gazowej. W pracy, w oparciu o własne doświadczenia oraz dane literaturowe, omówiono najczęściej wykorzystywane metody analityczne do oznaczania tlenku węgla. Wskazano na ich zalety i ograniczenia a także źródła błędów związanych ze specyfiką materiału sekcyjnego.
Słowa kluczowe:
karboksyhemoglobina, metody oznaczania, krew sekcyjna.
 Pełna wersja w .pdf

Print