• 2011
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2011;LXI(2):86-202

 

Czesław Żaba str.93-101
90-lecie Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Anna Smędra-Kaźmirska, Maciej Barzdo, Maciej Kędzierski, Stefan Szram, Jarosław Berent str.102-106
Głębokość penetracji pocisków, wystrzelonych z urządzenia pneumatycznego o energii kinetycznej poniżej 17 J, w 20% blokach żelatynowych w korelacji ze stwierdzonymi sekcyjnie obrażeniami ciała 9-letniego chłopca
Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Mariusz Glapiński, Czesław Żaba, Marzena Łabęcka str.107-114
Analiza porównawcza śladów zębów i cech zębów z wykorzystaniem metod 2D i 3D
Marzena Łabęcka, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Grażyna Jarząbek-Bielecka str.115-138
Problemy oceny wieku osób małoletnich w sprawach dotyczących ich wykorzystania w pornografii dziecięcej
Aleksandra Borowska-Solonynko, Paweł Krajewski str.139-145
Przyczyny zgonów dzieci w okresie okołoporodowym, w warunkach pozaszpitalnych na podstawie materiału ZMS WUM
Renata Jacewicz, Paweł Krajewski, Danuta Ulewicz, Jarosław Piątek, Maciej Jędrzejczyk, Katarzyna Bąbol-Pokora, Adam Prośniak, Magdalena Konarzewska, Andrzej Ossowski, Mirosław Parafiniuk, Jarosław Berent str.146-152
Y-STR Polska – baza danych do oceny wartości dowodowej w genetyce sądowej
Jacek Drabik, Agata Jagiełło, Anna Niemcunowicz-Janica, Witold Pepiński str.153-160
Walidacja i ocena przydatności zestawu pięciu markerów miniSTR w genetyce sądowej
Monica Abreu-Głowacka, Małgorzata Koralewska-Kordel, Eliza Michalak, Czesław Żaba, Zygmunt Przybylski str.161-169
Zastosowanie Y-SNPs w genetyce sądowej
Marzena Łabęcka, Czesław Żaba, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Paweł Świderski,Aleksander Mularski, Janusz Kołowski str.170-175
Obrażenia śmiertelne narządów szyi spowodowane zapiętymi pasami bezpieczeństwa
Czesław Żaba, Andrzej Lewandowski, Janusz Kołowski, Artur Teżyk str.176-180
Pieszy ciągnięty przez samochód ciężarowy
Monica Abreu-Głowacka, Czesław Żaba, Małgorzata Koralewska-Kordel, Eliza Michalak, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Artur Teżyk str.181-187
Badania DNA zmumifikowanych zwłok z muzeum Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Paweł Świderski, Czesław Żaba, Artur Teżyk, Roman Wachowiak str.188-195
Problem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka karmionego naturalnie przez matkę nadużywającą alkoholu w opiniowaniu sądowo-lekarskim
  str.196
Sprawozdanie z 4th „Forensically important Diptera Identification Workshop”, Toruń, 11-15 kwietnia 2011
  str.197
7th International Congress of the Baltic Medico-Legal Association (BMLA), 11-13.11.2010, Helsinki, Finlandia
  str.198
„Imaging the dead”, Royal Society of Medicine, Londyn, 21.10.2010

 

Print