Joanna Nowicka, Joanna Kulikowska, Małgorzata Korczyńska, Rafał Celiński, Czesław Chowaniec

Toksykologiczna i medyczno-sądowa ocena nagłych zgonów w przebiegu narkotyzowania się butanem


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

p.o. Kierownik: dr med. C. Chowaniec

Butan zaliczany jest do gazów duszących fizycznie,w dużym stężeniu wykazuje działanie narkotyczne. W ostatnich pięciu latach, w praktyce Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, odnotowano 4 przypadki nagłych zgonów w przebiegu narkotyzowania się butanem – składnikiem gazu do zapalniczek. Analizę toksykologiczną materiału biologicznego zabezpieczonego
w czasie sekcji zwłok oraz analizę dowodów rzeczowych ujawnionych na miejscu zgonu wykonano metodą chromatografii gazowej techniką headspace (GC/FID). Butan stwierdzono we krwi, płucach i mózgu zmarłych. Równolegle poddano ocenie histopatologicznej wycinki narządów wewnętrznych. Wyniki sekcji zwłok oraz badań dodatkowych oceniono pod kątem ich znaczenia i przydatności w sądowo-lekarskim i toksykologicznym opiniowaniu o przyczynie zgonu.
Słowa kluczowe:
butan, inhalacja, zgon
Pełna wersja w .pdf

Print