Szanowni Państwo,

Witamy na stronie zbiorów wydanych numerów czasopisma naukowego Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii (AMSiK), kwartalnika Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

W tym miejscu udostępniamy Państwu pełne wersje ARCHIWALNYCH artykułów publikowanych na łamach AMSiK.

AKTUALNE wydania AMSiK (od 2022 roku), strona czasopisma oraz możliwość wysłania manuskryptu dla Autorów jest dostępna na Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (indeksacja w bazach danych).

Redakcja Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

 
Ladies and Gentlemen,

Welcome to the website of the collection of published issues of the scientific journal Archives of Forensic Medicine and Criminology (in Polish - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, AMSiK) of the quarterly of the Polish Society of Forensic Medicine and Criminology.
 
At this website, we provide you with full versions of ARCHIVE articles published in AMSiK.
 
CURRENT editions of AMSiK (from 2022), the journal's website and the possibility of sending the manuscript for Authors are available on the Portal of Scientific Journals of the Jagiellonian University in Cracow (journal indexing).
 
Editors of the Archives of Forensic Medicine and Criminology