Krzysztof Brożek

Profesor Władysław Nasiłowski

Władysław Wojciech Nasiłowski, pseudonim Spytek, Adalbertus, lekarz, specjalista anatomii patologicznej i medycyny sądowej, profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Urodził się 8 IV 1925 roku w Sosnowcu. Rodzicami byli Antoni (1890-1978), lekarz pediatra, działacz społeczny, pochodzący z Podlasia, ze zubożałej szlachty i Maria z domu Grzeszak, nauczycielka pochodząca z Warszawy. Brat Wiesław (1920-1982) lekarz chirurg, profesor w Instytucie Hematologii wWarszawie był pionierem kombustiologii w Polsce, drugi bratMieczysław (1922-1943) ofiara represji niemieckich, zmarł po zachorowaniu na tyfus plamisty.

Pełna wersja w .pdf

Print