• 2009
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2009;LIX(3):163-262
  str.167
OD REDAKCJI
  str.168-171
ARTYKUŁ JUBILEUSZOWY
Michał Szeremeta, Anna Niemcunowicz-Janica, Adam Sackiewicz, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek str.172-176
Analiza ofiar wypadków komunikacyjnych w świetle materiału sekcyjnego Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku w latach 2007-2008
Zofia Wardaszka, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Anna Niemcunowicz-Janica str.177-182
Zatrucia tlenkiem węgla w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej UM w Białymstoku w latach 1998-2008
Magdalena Okłota, Anna Niemcunowicz-Janica, Janusz Załuski, Zofia Wardaszka, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek str.183-189
Ostre śmiertelne zatrucia etanolem w latach 1984-2004 w materiałach własnych Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku
Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Zofia Wardaszka, Adam Sackiewicz, Magdalena Okłota, Anna Niemcunowicz-Janica str.190-193
Przypadki śmiertelnych zatruć p-metoksyamfetaminą (PMA) w materiale Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Anna Niemcunowicz-Janica, Zofia Wardaszka, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek str.194-198
Badania nad obecnością środków odurzających i substancji psychotropowych w organizmach uczestników ruchu drogowego w materiale Zakładu Medycyny Sądowej UM w Białymstoku
Witold Pepiński, Anna Niemcunowicz-Janica, Małgorzata Skawrońska,
Maria Aleksandrowicz-Bukin
str.199-202
Polimorfizm 11 loci STR nie objętych systemem CODIS w próbce populacyjnej Tatarów Polskich zamieszkujących teren Podlasia
Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Anna Niemcunowicz-Janica, Adam Sackiewicz, Michał Szeremeta, Magdalena Okłota, Zofia Wardaszka str.203-207
Błędy medyczne z zakresu neurologii w materiale Zakładu Medycyny Sądowej UM w Białymstoku
Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Wojciech Kociemba, Czesław Żaba, Andrzej Lemke str.208-217
Badania czaszki Stanisława Papczyńskiego (1631-1701) – założyciela zgromadzenia Księży Marianów
Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Marzena Łabęcka, Czesław Żaba, Margit Kis-Wojciechowska, Janusz Kołowski, Julia Sobol str.218-224
Trudności identyfikacji zwłok i szczątków ludzkich w oparciu o dokumentację i badania stomatologiczne
Eva Elvira Klonowski, Ireneusz Sołtyszewski str.225-231
Proces ekshumacji i identyfikacji ofiar wojny na terenie Bośni i Hercegowiny w latach 1992-1995
Jarosław Bednarek, Urszula Rogalla, Tomasz Grzybowski str.232-237
Pułapka typologii antropologicznej
Magdalena Okłota, Anna Niemcunowicz-Janica, Janusz Załuski, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek str.238-242
Udział etanolu w indukcji procesu apoptozy
Andrzej Ossowski, Jarosław Piątek, Piotr Brzeziński, Grażyna Zielińska, Mirosław Parafiniuk str.243-247
Identyfikacja stanowiska szkieletowego z okresu II wojny światowej
Anna Niemcunowicz-Janica, Witold Pepiński, Jacek Robert Janica, Małgorzata Skawrońska str.248-251
Identyfikacja genetyczna ofiary postrzału po czterech latach od zgonu.
Anna Niemcunowicz-Janica, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Zofia Wardaszka str.159-160
Zgon po użyciu aerozolowego miotacza pieprzu
Magdalena Okłota, Anna Niemcunowicz-Janica, Janusz Załuski, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek str.255-258
Urazy nieprzypadkowe u dzieci. Opis przypadku
Czesław Żaba, Zbigniew Żaba, Paweł Świderski, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska str.259-262
Błąd diagnostyczny i organizacyjny w obrażeniach głowy

 

Print