• 2009
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2009;LIX(2):60-162
Władysław Nasiłowski str.65-71
Profesor Kazimierz Jaegermann – Medyk Sądowy – Uczony – Myśliciel
Tomasz Jurek, Barbara Świątek, Radosław Drozd str.72-77
Opiniowanie sądowo-lekarskie w przypadkach nietrzeźwości personelu medycznego
Tomasz Konopka, Krzysztof Woźniak, Jerzy Kunz, Dagna Frączek, Joanna Kozioł str.78-84  
Zabójstwa z głębokimi obrażeniami narządów rodnych
Krzysztof Woźniak, Artur Moskała, Andrzej Urbanik, Małgorzata Kłys str.85-92
Pośmiertne badania obrazowe TK z rekonstrukcją 3D u ofiar postrzałów z broni palnej i eksplozji ładunków wybuchowych
Krzysztof Woźniak, Artur Moskała, Andrzej Urbanik, Małgorzata Kłys str.93-100
Pośmiertne badania obrazowe TK z rekonstrukcją 3D u ofiar wypadków drogowych
Rafał Skowronek, Czesław Chowaniec str.101-111
Rola, zadania i przydatność ustaleń medyczno-sądowych w postępowaniu powypadkowym w przypadkach urazowych zgonów w górnictwie węgla kamiennego
Czesław Żaba, Paweł Świderski, Zbigniew Żaba, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska str.112-117
Zgony w izbie wytrzeźwień w Poznaniu
Katarzyna Bąbol-Pokora, Adam Prośniak, Renata Jacewicz, Jarosław Berent str.118-123
Przydatność markerów SNP do analiz materiału biologicznego o wysokim stopniu degradacji
Krzysztof Woźniak, Artur Moskała, Andrzej Urbanik, Paweł Kopacz, Małgorzata Kłys str.124-130
Pośmiertne badania obrazowe z rekonstrukcją 3D: nowa droga rozwoju klasycznej medycyny sądowej?
Ewa Raczek str.131-135
Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Rozdziału I. Pochodzenie dziecka (DzU 2008, Nr 220, poz. 1431) – uwagi biegłego genetyka sądowego
Józef Kocur, Wiesława Trendak str.136-140
Psychiatryczno-sądowe kryteria oceny zdolności do świadomego albo swobodnego powzięcia decyzji i wyrażenia woli
Józef Kocur, Wiesława Trendak str.141-144
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym
Tomasz Konopka, Małgorzata Chowaniec str.145-147
Zadzierzgnięcie z użyciem konia zaprzęgowego
Agata Michalska, Agnieszka P. Jurczyk, Waldemar Machała, Stefan Szram, Jarosław Berent str.148-154
Stłuczenie płuc i zespół ostrych zaburzeń oddechowych ARDS jako powikłania tępego urazu klatki piersiowej
Andrzej Pokrywka, Dorota Kwiatkowska, Damian Gorczyca str.155-158
Możliwe przyczyny obecności metabolitów nandrolonu w moczu
Stefan Raszeja str.159-160
Recenzja książki Anity Gałęskiej-Śliwki „Śmierć jako problem medyczno-kryminalistyczny”
  str.161
Sprawozdanie z 87 Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin
w Dresden (Drezno) w Niemczech
  str.162
Komunikat Komisji Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii

Print