• 2020
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2020;70(4):191-276
Spis treści

 

Tomasz Konopka str. 191-201
Jakiej trucizny użyto w „Imieniu róży”?
Sebastian Rojek, Martyna Maciów-Głąb, Karol Kula, Agnieszka Romańczuk, Kamil Synowiec str. 202-221
Związki medycyny sądowej z psychiatrią na podstawie przypadków śmiertelnych spowodowanych nowymi substancjami psychoaktywnymi w aspekcie opiniowania sądowo-lekarskiego
Andrzej Gawliński, Ireneusz Sołtyszewski, Marek Wiergowski str. 222-234
Epidemiology of suicides in Poland in 1990–2018 – changes and new trends
Antoine Boizet, Julien Ognard, Ons Hmandi, Claire Saccardy, David Bourhis, Douraied Ben Salem str. 235-241
Contribution of dual-energy computed tomography in the differentiation of illicit drugs
M. S. Siva Prasad, Y. Shibu Vardhanan, S. P. Shaji Prabha, Jayesh K. Joseph, Embalil Mathachan Aneesh str. 242-250
MAOA-uVNTR polymorphism in male recidivist violent offenders in the Indian population
Nilesh Keshav Tumram str. 251-256
Bone abrasions due to the dragging force of a moving vehicle: two unusual case reports
Małgorzata Kłys str. 257-269
Moja przygoda z toksykologią i medycyną sądową
Wojciech Stanisław Chagowski str. 270-276
Nie wszyscy ludzie lubelskiego Zakładu Medycyny Sądowej – 1969–1976

Print