• 2020
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2020;70(2-3):103-190
Spis treści

 

Agnieszka Parys-Proszek, Magdalena Marcińska, Wojciech Branicki2, Ryszard Pawłowski, Tomasz Kupiec, Tomasz Grzybowski, Marcin Woźniak, Magdalena Spólnicka, Renata Jacewicz str. 103-123
Badanie śladów LT-DNA – przegląd literatury i ogólne zalecenia Polskojęzycznej Grupy Roboczej Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej (ISFG-PL)
Pratik S. Gilbe, Soniya B. Parchake, Nilesh K. Tumram, Pradeep G. Dixit str. 124-135
Szacowanie wzrostu na podstawie wielkości otworu potylicznego wielkiego w populacji osób dorosłych – badanie wstępne
Michał Przybyłowski str. 136-148
Problematyka identyfikacji ciał ofiar katastrof lotniczych w Polsce. Rola biegłego z zakresu medycyny sądowej w grupie oględzinowej oraz w zespole do spraw identyfikacji ciał ofiar katastrof (DVI)
Anna Katarzyna Koziczak str. 149-158
Niewłaściwe pobranie materiału porównawczego przyczyną pomyłki w ekspertyzie pismoznawczej
Jarosław Berent str. 159-162
Średnie przyspieszenie środka ciężkości pojazdu, w którym jechał pokrzywdzony/poszkodowany, jako kryterium weryfikacji następstw dystorsji kręgosłupa szyjnego
Magdalena Jabłońska-Milczarek, Adam Frankowski str. 163-180
Najnowsze doniesienia Interpolu w zakresie identyfikacji ofiar katastrof oraz proces wdrażania międzynarodowych standardów DVI w Polsce
Wojciech Chagowski str. 181-190
Nie wszyscy ludzie lubelskiego Zakładu Medycyny Sądowej (1957–1969)

Print