• 2020
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2020;70(1):1-102
Spis treści

 

Krzysztof Rębała, Wojciech Branicki, Ryszard Pawłowski, Magdalena Spólnicka, Tomasz Kupiec, Agnieszka Parys-Proszek, Marcin Woźniak, Tomasz Grzybowski, Michał Boroń, Maria Wróbel, Marzanna Ciesielka, Andrzej Ossowski, Renata Jacewicz str. 1-18
Zalecenia Polskojęzycznej Grupy Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej dotyczące analizy polimorfizmu chromosomu Y dla celów sądowych
Magdalena E. Kusior, Karina Polak, Nadia Sajuk, Szymon Kłaptocz, Michał Knapik, Joanna Rypel, Tomasz Konopka str. 19-43
Analiza opinii sądowo-lekarskich w sprawach karnych w przypadkach podejrzenia błędu medycznego w zakresie położnictwa wydanych w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2010–2016
Sanaa M. Aly, Hebatalla M. Aldeyarbi str. 44-77
Zastosowanie entomologii sądowej: przegląd stanu wiedzy i najnowsze doniesienia
Dariusz Goleński, Maciej Kuliczkowski, Anna Karpiewska, Piotr Bochyński, Tadeusz Dobosz str. 78-90
Dyscypliny strzelectwa sportowego z broni gładkolufowej i stosowana w nich amunicja
Wojciech Chagowski str. 91-102
Nie wszyscy ludzie lubelskiego Zakładu Medycyny Sądowej (1950–1957)

Print