• 2019
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2019;69(4):147-238
Spis treści

 

Grzegorz Teresiński, Tomasz Jurek str. 147-157
Zalecenia Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny sądowej dotyczące wykonywania sądowo- -lekarskich sekcji zwłok w przypadkach potwierdzonej choroby COVID-19 i podejrzeń zakażenia SARS CoV-2
Tomasz Jurek, Grzegorz Teresiński str. 158-163
Kryteria klasyfikacji osób zmarłych kierowanych na sekcje sądowo-lekarskie pod kątem zagrożenia epidemiologicznego SARS CoV-2/COVID-19 w okresie pandemii
Grzegorz Teresiński str. 164-191
Poszukiwanie kryteriów selektywnej weryfikacji następstw dystorsji kręgosłupa szyjnego
Mirosław Kędzierski str. 192-207
Kryteria techniczne powstania obrażeń typu whiplash. Analiza parametrów symulacyjnych zdarzenia drogowego i ocena ryzyka powstania obrażeń
Piotr Jakubiec str. 208-221
Dystorsja kręgosłupa szyjnego jako przedmiot dowodzenia w postępowaniach sądowych
Hiroshi Kinoshita, Naoko Tanaka, Mitsuru Kumihashi, Mostofa Jamal, Asuka Ito, Tadayoshi Yamashita, Yuma Ozawa, Kiyoshi Ameno str. 222-227
Sekcja zwłok ofiary utonięcia pod wpływem działania wielu leków psychotropowych
Wojciech Chagowski str. 228-236
Nie wszyscy ludzie lubelskiego Zakładu Medycyny Sądowej (1949–1954)
Rafał Skowronek, Sebastian Rojek str. 237-238
Sprawozdanie z 57th Annual Meeting of the International Association of Forensic Toxicologists w Birmingham w Wielkiej Brytanii

Print