• 2018
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2018;68(2):79-160
Spis treści

 

Piotr Bochyński, Anna Karpiewska, Maciej Kuliczkowski, Jerzy Kawecki, Ryszard Jaworski, Urszula Zaleska-Dorobisz, Tadeusz Dobosz str. 79-95
Wagomiarowa amunicja specjalna
Aneta Alama, Anna Jonkisz, Miron Tokarski, Małgorzata Małodobra-Mazur, Arleta Lebioda, Elżbieta Kowalczyk, Tadeusz Dobosz str. 96-107
Wstępna analiza polimorfizmu markerów typu STR w populacji kotów domowych (Felis catus) na terenie Dolnego Śląska
Michał Szeremeta, Ewelina Mironiuk, Maciej Janica, Petra Drobuliakova, Karolina Lomperta, Magdalena Szczypek, Anna Niemcunowicz-Janica str. 108-118
Wykorzystanie ciała szklistego oka jako alternatywnego materiału do oznaczania stężenia alkoholu w zwłokach ludzkich
Piotr T. Arkuszewski, Ewa Meissner, Małgorzata Zielińska, Marcin Domżalski str. 119-148
Leczenie unieruchomieniem jako naruszenie czynności narządu ciała w rozumieniu Kodeksu karnego – problemy opiniodawcze i propozycja sposobu opiniowania sądowo-lekarskiego
Renata Jacewicz str. 149-156
Wstęp do prac nad standaryzacją w zakresie genetyki sądowej podczas pierwszego łódzkiego spotkania Zespołu Ekspertów ds. Standardów i Opiniowania Polskojęzycznej Grupy Roboczej Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej (TSA-ISFG.PL)
Rafał Skowronek str. 157-160
6th Czech-Slovak Congress of Forensic Medicine with International Participation 12–13 kwietnia 2018, Czeskie Budziejowice, Czechy

Print