• 2018
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2018;68(1):1-78
Spis treści

 

Bartosz M. Pencakowski, Miron Tokarski, Anna Jonkisz, Matylda Czosnykowska-Łukacka, Ewa Lenard, Małgorzata Małodobra-Mazur str. 1-9
Profilowanie genetyczne dębów (Quercus spp.)
Natalia Chmura, Aleksandra Borowska-Solonynko, Małgorzata Brzozowska, Sylwia Tarka, Ludomir Niewiadomski str. 10-19
Nietypowy przypadek samobójstwa – powieszenie w samochodzie przy użyciu dwóch pętli
Piotr T. Arkuszewski, Ewa Meissner str. 20-31
Nieprawidłowy sposób stwierdzenia zgonu przez lekarza – opis przypadku
Piotr Engelgardt, Maciej Krzyżanowski str. 32-45
Ocena długości czasu pomiędzy doznaniem śmiertelnych obrażeń a zgonem i ewentualnej aktywności w tym okresie w oparciu o rodzaj i rozległość obrażeń
Piotr Engelgardt, Maciej Krzyżanowski, Przemysław Piotrowski str. 46-61
Metody wstępnej (nielaboratoryjnej) oceny niezdolności do prowadzenia pojazdów powodowanej przez substancje psychoaktywne
Wojciech Chagowski str. 62-77
Profesor Andrzej Jakliński we wspomnieniach ucznia
Grzegorz Teresiński, Grzegorz Buszewicz, Piotr Kozioł str. 78
Komunikat o XVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii w Lublinie

Print