• 2017
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2017;LXVII(4):241-297
Spis treści

 

Krystyna Piotrowska-Weryszko, Kamil Wydra, Natalia Korcz str. 241-253
Spektrum sporomorf pobranych z powierzchni skóry i ubrania osób w powiecie włodawskim w okresie letnim
Rafał Skowronek, Małgorzata Korczyńska, Joanna Kulikowska, Joanna Nowicka, Stanisława Kabiesz-Neniczka str.254-263
Zgon pacjenta w wyniku omyłkowego podania pankuronium
Rafał Skowronek, Christian Jabłoński, Anna Warzecha, Aldona Świętojańska-Leśniańska, Aleksandra Stolarska, Piotr Warzecha, Czesław Chowaniec str.264-274
Wytrzewienie i uszkodzenie jelita jako rzadka forma samobójstwa w praktyce medyczno-sądowej i psychiatrycznej – opisy dwóch przypadków
Jakub Trnka, Wojciech P. Golema str.275-280
Przypadek samobójczego postrzału głowy z rewolweru hukowo-kinetycznego typu „Keseru” jako przykład niebezpieczeństw związanych z używaniem replik broni dostępnych bez zezwolenia
Wojciech A. Sadowski, Aleksandra B. Borowska-Solonynko str.281-295
Znaczenie i klasyfikacja tatuaży w kontekście ich przydatności do identyfikacji zwłok o nieznanej tożsamości
Michał Kaliszan str. 296-297
Sprawozdanie z 1st International Caparica Conference in Translational Forensics, FORENSICS 2017, Lizbona, Portugalia

Print