Sprawozdanie z 86 Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin w Mainz (Moguncji) w Niemczech


W dniach 26-29. 09. 2007 roku odbył się w Mainz, mieście o rzymskich korzeniach, położonym nad Renem coroczny, w tym roku, 86 Kongres Medycyny Prawnej – przy udziale Rektora Uniwersytetu, prezydenta Kongresu i prezydenta Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Prawnej. Miasto uniwersyteckie Mainz stało się po raz pierwszy organizatorem Kongresu, w przeszło 100 letniej historii Towarzystwa Medycyny Prawnej. Obrady zorganizowane przez Instytut Medycyny Prawnej Uniwersytetu w Mainz i Niemieckie Towarzystwo Medycyny Prawnej odbywały się w Centrum Kongresowym doskonale przygotowanym pod każdym względem do tego celu. Otwarcia Kongresu dokonał prezydent Kongresu Pan Prof. Dr. Reinhard Urban, kierownik Instytutu, zapewniając bardzo wysoki poziom naukowy.

Pełna wersja w .pdf (454kB)

Print