Pro memoria – magister prawa Zbigniew Lisowski


25 grudnia 2007 roku mija pierwsza rocznica śmierci magistra prawa Zbigniewa Lisowskiego (pseudonim konspiracyjny „Płomień”), emerytowanego Starszego Wykładowcy Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pomimo upływu kilkunastu miesięcy od dnia Jego śmierci, dalej trudno pogodzić się z Jego odejściem, pomimo że w ostatnich latach niedostatki zdrowia nie pozwalały mu na czynny udział w życiu Katedry. Zawsze jednak tak w okresie aktywnej pracy zawodowej, jak i po przejściu na emeryturę, wszystko co wiązało się z krakowską Katedrą i Zakładem nie było mu obojętne. Radował się z sukcesów, martwił niepowodzeniami. Gdyby sparafrazować starą paremię lekarską „dobro chorego najwyższym prawem” to dla Zbyszka „dobro Katedry i Zakładu” było czymś najważniejszym, najistotniejszym, to było dla Niego „naczelną dewizą”, którą sam realizował i starał się zaszczepić innym.

Pełna wersja w .pdf (668kB)

Print