Ewa Raczek1, Leokadia Nowicka2

Trzy-fragmentowy fenotyp w lokus D16S309


1 Department of Forensic Medicine, Silesian Academy of Medicine, Katowice

Director of Department: prof. Z. Olszowy

2 Department of Forensic Medicine, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Kraków

Director of Department: prof. M. Kłys


U kobiety z populacji Górnego Śląska – matki dziecka – uczestniczącej w sprawie spornego ojcostwa spotkano 3-fragmentowy fenotyp w lokus D16S309(MS205) w cięciu z Hinf I, Alu I i Mbo I. Inne kombinacje próba/enzym dały typowe fenotypy w badanych loci SLP. Dziecko odziedziczyło od matki normalny allel w lokus D16S309.

Słowa kluczowe: oznaczanie DNA, D16S309 (MS205), 3-fragmentowy fenotyp, populacja Górnego Śląska

Pełna wersja w .pdf (566kB)

Print