Anita Gałęska-Śliwka, Ewa Wolska

Sprawa O. J. Simpsona. Winny?


Z Zakładu Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierownik: prof. dr hab. B. Sygit

Z Katedry Medycyny Sądowej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierownik: prof. dr hab. med. K. Śliwka


Dnia 3 października 1995 roku, 100 milionów amerykanów zgromadziło się przed telewizorami, żeby wysłuchać wyroku w toczącej się od 3 miesięcy sprawie byłego futbolisty O. J. Simpsona. Wyrok jaki zapadł był konsekwencją zręcznej obrony i licznych błędów oskarżenia. Pomimo wielu dowodów, w tym testów DNA wskazujących na winę oskarżonego, decyzją ławy przysięgłych nie został on uznany za winnego. Praca ma przybliżyć fenomen procesu i sposobu obrony zastosowanego przez 6-osobową grupę adwokatów.

Słowa kluczowe: O. J. Simpson, winny, Nicole Brown-Simpson

Pełna wersja w .pdf (447kB)

Print