Marcin Zawadzki, Krzysztof Maksymowicz

Podejrzenie zatrucia azodikarbonamidem u pacjenta z ostrym krwotocznym zapaleniem trzustki


Z katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Kierownik: prof. B. Świątek


W pracy opisano przypadek zgonu 22-letniego mężczyzny z powodu ostrego, krwotocznego zapalenia trzustki, u którego podejrzewano zatrucie azodikarbonamidem. Wyniki badań, dane z piśmiennictwa oraz wiedza o mechanizmach toksyczności azodikarbonamidu pozwoliły wykluczyć zatrucie tą substancją jako przyczynę zgonu.

Słowa kluczowe: azodikarbonamid, zatrucie ostre, narażenie zawodowe, krwotoczne zapalenie trzustki

Pełna wersja w .pdf (465kB)

Print