Marcin Zawadzki, Jan Magdalan*, Artur Niedźwiedź**

Zatrucia rodentycydami antykoagulacyjnymi


Z katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Kierownik: prof. dr hab. n. med. B. Świątek

* Z katedry i Zakładu Farmakologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Kierownik: prof. dr hab. n. med. A. Szeląg

** Z katedry Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny

Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Kierownik: prof. J. Nicpoń


Rodentycydy antykoagulacyjne są szeroko stosowane do zwalczania gryzoni. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i niejednokrotnie świadome użycie tych związków, może być przyczyną ciężkich zatruć u ludzi. Rozpoznanie stawia się na podstawie charakterystycznego przebiegu klinicznego zatrucia oraz badań pośmiertnych.

Słowa kluczowe: warfaryna, superwarfaryny, rodentycydy antykoagulacyjne, witamina K

Pełna wersja w .pdf (465kB)

Print