Tomasz Jurek, Barbara Świątek, Radosław Drozd

Opiniowanie sądowo-lekarskie w przypadkach błędnego rozpoznania zgonu


Z katedry Medycyny Sądowej. Zakład Prawa Medycznego. Akademia Medyczna we Wrocławiu

Kierownik: prof. dr hab. B. Świątek


Stwierdzanie zgonu człowieka jest rozpoznaniem. Niesie za sobą określone skutki prawne. W trakcie stwierdzania zgonu istnieje możliwość popełnienia błędu medycznego. Największa ilość nieprawidłowości w stwierdzaniu zgonu popełniana jest w sytuacjach pomocy doraźnej. Rozpoznanie przez lekarza śmierci zwalnia go z zawodowego obowiązku ratowania życia. W przypadku błędnego rozpoznania zgonu możemy mieć do czynienia z zaprzepaszczeniem szansy na uratowanie życia człowieka. Może mieć miejsce narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu albo nieudzielanie pomocy, choć umyślny charakter przestępstwa z art. 162 czyni taką kwalifikację karną w przypadkach błędu medycznego wątpliwą. W obu przypadkach musimy sprawdzić czy istniało jeszcze dobro chronione – czy człowiek żył w momencie gdy lekarz nieprawidłowo stwierdzał zgon.

Słowa kluczowe: opiniowanie sądowo-lekarskie, błąd medyczny, odpowiedzialność karna, stwierdzanie zgonu

Pełna wersja w .pdf (475kB)

Print