Leszek Bednarski

Rola medyka sądowego w postępowaniach karnych


Z Zakładu Kryminologii, Wiktymologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Opolskiego w Opolu

dr n. prawnych Leszek Bednarski

dr hab. prof. UO St. L. Stadniczeńko – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UO


Autor przedstawia konkretne sprawy ze swej praktyki (jako były funkcjonariusz policji); przywołuje także stanowiska znanych i cenionych medyków sądowych i prawników dotyczące omawianych sytuacji kryminalnych. Ponadto autor w oparciu o długoletnią praktykę analizuje warunki współpracy organów ścigania i medyka sądowego w sprawach przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Dotyczy to zwłaszcza roli medyka sądowego przy tworzeniu możliwych wersji zdarzenia i kierunku śledztwa. Praktyka autora ukazuje, że jedynie dobra współpraca z medykiem sądowym gwarantuje prawidłowość, nieprzewlekłość i szybki tryb postępowania karnego.

Słowa kluczowe: postępowanie karne, medyk sądowy, oględziny zwłok

Pełna wersja w .pdf (625kB)

Print