Michał Kaliszan1, 2, Roman Hauser1

Określanie czasu zgonu na podstawie pomiaru temperatury oka wobec innych miejsc ciała


1 Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku

Kierownik: dr hab. med. Z. Jankowski

2 Z Forensic Medicine Section, University of Edinburgh, UK

Kierownik: prof. dr med. G. Kernbach-Wighton


Przeprowadzono dwuetapowe systematyczne badania na świniach, w celu zweryfikowania modeli pośmiertnego spadku temperatury ciała, aktualnie wykorzystywane, w medycynie sądowej. Podczas eksperymentów pomiary temperatury prowadzono w czterech miejscach ciała, tj. gałkach ocznych (ciele szklistym oka), tkankach miękkich oczodołów, mięśniach i odbytnicach. Wyniki badań wykazały, że pomiary spadku temperatury mierzonej we wnętrzu gałki ocznej i w tkankach miękkich oczodołu mogą zostać zastosowane do określania czasu zgonu w pierwszym stadium schładzania ciała. W drugim etapie badań potwierdzono brak fazy plateau, przynajmniej od 30 minut post mortem. Stwierdzono też, że w bardzo wczesnym okresie pośmiertnym kinetykę stygnięcia wszystkich badanych miejsc ciała wyraźnie lepiej opisuje model dwuwykładniczy niż model jednowykładniczy. Wykazano przy tym, że niewielki ruch powietrza w pomieszczeniu, w którym przeprowadzano eksperyment nie wpływa istotnie na przebieg pośmiertnego procesu stygnięcia badanych miejsc ciała. Pomiary temperatury gałek ocznych z użyciem termometru laserowego na podczerwień, przeprowadzone podczas eksperymentu, okazały się dla diagnostyki czasu śmierci nieprzydatne. Przeprowadzone eksperymenty pozwoliły określić nieopisaną dotychczas wartość fizjologicznej temperatury gałki ocznej świni jako 38°C.

Słowa kluczowe: czas zgonu, temperatura oka, plateau spadku temperatury, świnia

Pełna wersja w .pdf (600kB)

Print