• 2007
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2007;LVII(3):271-379
Spis treści

Roman Wachowiak, Bogna Strach str.271-276
Wartość dowodowa badań identyfikacyjnych materiałów stomatologicznych metodą spektrofotometrii IR w opiniodawstwie medycyny sądowej
Katarzyna Galer-Tatarowicz, Marek Wiergowski, Beata Szpiech, Krystyna Reguła, Zbigniew Jankowski str.277-284
Narkomania w świetle działalności orzeczniczej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1996-2005
Aldona Adamczyk, Anna Sadakierska-Chudy, Jerzy Janoszka, Apoloniusz Rymkiewicz, Tadeusz Dobosz str.285-287
Halucynogenne grzyby – łysiczki (Psilocybe). Część II. Identyfikacja Psilocybe semilanceata przy pomocy techniki PCR
Grzegorz Buszewicz, Grzegorz Teresiński, Krzysztof Bańka, Roman Mądro str.288-293
Ocena przydatności diagnostycznej współczynnika β‑hydroksymaślan/aceton w sądowo-lekarskiej diagnostyce nagłych zgonów
Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Anna Niemcunowicz-Janica, Jacek Janica str.294-297
Urazy kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego – poglądy reprezentowane przez neurologów
Anna Niemcunowicz-Janica, Jacek Robert Janica, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek str.298-301
Urazy kręgosłupa w materiale Zakładu Medycyny Sądowej AMB w latach 2001-2005
Julia Sobol, Krzysztof Kordel, Janusz Kołowski, Margit Kis-Wojciechowska, Zygmunt Przybylski str.302-307
Morfologia i diagnostyka mechanizmów złamań kości klatki piersiowej – wykorzystanie w opiniowaniu sądowo-lekarskim
Elżbieta Bloch-Bogusławska, Dariusz Zieliński, Agnieszka Paradowska, Grażyna Grapatyn, Adam Gotowicz str.308-312
Struktura zabójstw w regionie bydgoskim w latach 1992-2002
Elżbieta Bloch-Bogusławska, Piotr Engelgardt, Agnieszka Paradowska str.313-317
Obrażenia postrzałowe w materiałach Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej CM UMK w Bydgoszczy z lat 1995-2005
Jerzy Kunz, Paweł Kopacz str.318-321
Analiza porównawcza zgonów gwałtownych i nagłych dzieci i młodzieży do 14 roku życia w latach 1946-1973 i 1996-2005 w materiale sekcyjnym krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ
Jarosław Berent str.322-325
DNAStat wersja 1.2 – program do obsługi bazy danych profili genetycznych oraz do obliczeń biostatystycznych
Joanna Stojer str.326-330
Narzędzia zbrodni na krzyżach pokutnych
Zbigniew Jankowski, Dorota Pieśniak str.331-336
Uwagi dotyczące badania histopatologicznego w medycynie sądowej – znaczenie i wskazania oraz podstawowe zasady zabezpieczania narządów
Piotr Polak, Ireneusz Sołtyszewski, Anna Niemcunowicz-Janica, Agnieszka Siwińska-Ziółkowska, Emilia Widecka-Deptuch, Marcin Łukasik, Jerzy Janica str.337-342
Rzadki przypadek zatrucia niemowlęcia wskutek błędnego podania wodzianu 1, 2, 3-trójketohydrindenu (ninhydryny)
Piotr Kowalski, Elżbieta Skupień str.343-346
Depresja – najbardziej pragmatyczne rozpoznanie spotykane w opiniowaniu sądowo-lekarskim
Leszek Żydek, Maciej Barzdo, Marek Michalski, Ewa Meissner, Jarosław Berent str.347-350
Część I. Wykorzystanie metod entomologicznych do oceny czasu zgonu – opis przypadków
Maciej Barzdo, Leszek Żydek, Marek Michalski, Ewa Meissner, Jarosław Berent str.351-354
Część II. Wykorzystanie metod entomologicznych do oceny czasu zgonu – opis przypadków
Grzegorz Kaczmarczyk, Danuta Piniewska, Barbara Opolska-Bogusz, Marek Sanak str.355-359
Mutacja locus DYS389I wykryta podczas identyfikacji zaginionej osoby
Krzysztof Woźniak str.360-362
6th International Congress of the Baltic Medico-Legal Association, “New Technologies in Forensic Medicine”, Vilnius, 14-16 czerwca 2007 – sprawozdanie
Krystian Rygol str.363
Sprawozdanie z XVIth International Meeting on Forensic Medicine Alps – Adria – Pannonia w Debreczynie w Republice Węgier
Jarosław Berent str.364-367
Dane populacyjne dla układów STR: CSF1PO, D2S1338, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, FGA, penta D, penta E, SE33, TH01, TPOX i vWA dla potrzeb obliczeń biostatystycznych w ramach atestacji laboratoriów genetycznych
Zofia Szczerkowska str.368-379
Zasady atestacji laboratoriów genetycznych przy Polskim Towarzystwie Medycyny Sądowej i Kryminologii na lata 2008-2009
 

 

Print