• 2007
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2007;LVII(2):178-265
Spis treści

Władysław Nasiłowski  str.178-179
Paradygmat medycyny sądowej – kierunki rozwoju
Stefan Raszeja str.180-183
Badania histopatologiczne w opiniowaniu sądowo-lekarskim
Aleksander Głazek str.184-188
Opiniowanie sądowo-lekarskie i jego znaczenie w świetle potrzeb prawnych
Bogumiła Ustjanicz str.189-192
Pozycja i rola biegłego medyka w świetle oczekiwań organu procesowego
Waldemar Szmidt str.193-195
Biegły i jego opinia w procesie
Irena Piotrowska str.196-199
Pozycja i rola biegłego sądowego w świetle oczekiwań organu procesowego
Czesław Chowaniec, Małgorzata Chowaniec, Mariusz Kobek, Agnieszka Nowak str.200-204
O przyczynach błędu medycznego w stanach zagrożenia życia – ocena sądowo-lekarska na podstawie analizy materiału aktowego Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach od 2000 roku do końca czerwca 2006 roku
Danuta Deboa str.205-209
Błędy medyczne z zakresu chirurgii w materiale Zakładu Medycyny Sądowej PAM i Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
Zofia Olszowy, Małgorzata Albert, Rafał Celiński, Joanna Kulikowska, Sebastian Rojek str.210-214
Trudności opiniodawcze w sprawach dotyczących substancji psychoaktywnych w ruchu drogowym
Józefa Krystyna Sadlik str.215-219
Interpretacja wyników analizy chemiczno-toksykologicznej i opiniowanie w zatruciach związkami nieorganicznymi
Krystian Rygol, Stanisława Kabiesz-Neniczka str.220-222
Ograniczenia w opiniowaniu sądowo-lekarskim dotyczącym oceny stanu trzeźwości lub nietrzeźwości kierowców i zastosowaniu rachunku retrospektywnego. Uwagi praktyczne na podstawie analizy spraw aktowych Katedry Medycyny Sądowej w Katowicach w latach 2000-2004
Marek Wiergowski, Krystyna Reguła, Dorota Pieśniak, Katarzyna Galer-Tatarowicz, Beata Szpiech, Zbigniew Jankowski str.223-230
Pobieranie, przechowywanie i transport materiału biologicznego zabezpieczonego przyżyciowo i pośmiertnie do badania na zawartość alkoholu etylowego oraz środków podobnie działających do alkoholu. Propozycja aktualizacji instrukcji pobierania próbek krwi i moczu
Teresa Grabowska, Joanna Nowicka, Stanisława Kabiesz-Neniczka str.231-235
Opiniowanie o przyczynie zatrucia i śmierci w przypadku badania zwłok wydobytych z pożar
Roman Wachowiak str.236-244
Ocena postępowań detoksykacyjnych – leczenie zatruć w kazuistyce opiniodawczej Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu – niepowodzenia i błędy
Christian Jabłoński, Czesław Chowaniec, Mariusz Kobek, Dorota Kowalczyk-Jabłońska str.245-247
Możliwości różnicowania pourazowych schorzeń neuropsychiatrycznych dla opiniowania sądowo-lekarskiego
Jerzy Janica, Witold Pepiński, Małgorzata Skawrońska, Anna Niemcunowicz-Janica, Ewa Koc-Żórawska str.248-251
Polimorfizm 10 autosomalnych loci STR w populacji Podlasia – rozszerzenie typowego panelu badawczego
Witold Pepiński, Anna Niemcunowicz-Janica, Małgorzata Skawrońska, Jerzy Janica, Ewa Koc-Żórawska str.252-255
Polimorfizm czterech loci X-STR wśród ludności Polski północno-wschodniej w aspekcie przydatności w badaniach medyczno-sądowych
Anna Niemcunowicz-Janica, Jacek Robert Janica, Witold Pepiński, Jerzy Janica, Tomasz Filipowski, Marzena Juczewska, Jarosław Barszczewski, Małgorzata Skawrońska, Ewa Koc-Żórawska str.256-258
Wpływ napromieniowania bombą kobaltową wybranych tkanek na identyfikację genetyczną
Kornelia Droździok, Jadwiga Kabiesz str.259-265
Polimorfizm lokus STR F13B w populacji Górnego Śląska

 

Print