• 2002
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2002;LII(3): 147-242

Arch Med Sadowej Kryminol. 2002;LII(3): 147-242

Spis treści

Agnieszka P. Jurczyk, Piotr Gałecki, Beata Jankowska, Ewa Meissner, Stefan Szram, Paweł Fijałkowski, Jan Błaszczyk, Józef Kędziora, Janusz Śmigielski, Wpływ glikolu etylenowego na aktywność enzymów antyoksydacyjnych i peroksydację lipidów w erytrocytach str. 147-153
Słowa klucze: glikol etylenowy, wolne rodniki, bariera antyoksydacyjną, stres oksydacyjny, katalaza, dysmutaza ponadtlenkowa, dialdehyd malonowy, szczur, Lewis; Key words: ethylene glycol, free radicals, antioxidative barrier, oxidative stress, catalase, superoxide dismutase, malonyl dialdehyde, rat, Lewis
Tadeusz Dobosz, Ryszard Jaworski, Jerzy Kawecki, Wiesław Semiczek, Jakub Trnka, Wzmacnianie („rasowanie") amunicji kalibru 4 mm typu M 20 str. 155-162
Słowa kluczowe: balistyka, medycyna sądowa, M20 4mm. Key words: ballistics, forensic medicine, M20 4mm.
Jerzy Kunz, Filip Bolechała, Paweł Kaliszczak, Sądowo-lekarska problematyka zabójstwa z samobójstwem sprawcy („dyadic death") str. 163-176
Słowa kluczowe: zabójstwo, samobójstwo, samobójstwo rozszerzone; Key words: suicide, homicide, dyadic death, postagressional suicide
Paweł Kaliszczak, Jerzy Kunz, Filip Bolechała, Samobójstwa poagresyjne - problematyka kryminalistyczno-procesowa str. 177-185
Słowa kluczowe: samobójstwo, zabójstwo, samobójstwo rozszerzone; Key words: suicide, homicide, dyadic death, postagressional suicide
Jarosław Berent, Agnieszka P. Jurczyk, Stefan Szram, Analiza wybranych zmian w projekcie kodeksu karnego str. 187-194
Słowa kluczowe: kodeks karny, proponowane zmiany; Key words: penal code, proposed changes
Jarosław Berent, Renata Jacewicz, Stefan Szram, Ewolucja poglądów Sądu Najwyższego dotyczących dowodu w badaniach DNA w sprawach dochodzenia ojcostwa* str. 195-204
Słowa kluczowe: Sąd Najwyższy, DNA, badania ojcostwa; Key words: Supremę Court, DNA, paternity investigations
Mirosław Kaliszczak, Kryminalistyczno-identyfikacyjne aspekty diagnostyki obrazowej cech patologii kośćca str. 205-212
Słowa kluczowe: Kryminalistyczna identyfikacja osób, diagnostyka obrazowa, osteopatoskopia; Key words: criminalistic identification of individuals, image diagnosis, osteopathoscopy
Jarosław Bednarek, Elżbieta Bloch-Bogusławska, Karol Śliwka, Rozwój współczesnych metod oceny wieku na podstawie zarastania szwów czaszkowych str. 213-219
Słowa kluczowe: identyfikacja osobnicza, ocena wieku, szwy czaszkowe; Key words: personal identification, age at death estimation, cranial sutures
Jarosław Bednarek, Piotr Engelgardt, Elżbieta Bloch-Bogusławska, Karol Śliwka, Wykorzystanie metod Lamendina i Meindla-Lovejoya dla ustalenia wieku osoby nieznanej str. 221-227
Słowa kluczowe: identyfikacja, ocena wieku, zęby, obliteracja szwów czaskowych; Key words: personal identification, age at death estimation, teeth, cranial suture closure
Rafał Celiński, Joanna Kulikowska, Małgorzata Albert, Halina Sybirska, Problemy analityczne w badaniach małych próbek krwi pobranych od osób, które złamały prawo str. 229-239
Słowa kluczowe: substancje psychoaktywne, analiza małych próbek krwi (met. FPIA i LC - MS); Key words: psychoactive agents, analysis of smali amounts of blood samples, FPIA, LC-MS
Wojciech Piekoszewski, Wspomnienie pośmiertne - Doktor nauk farmaceutycznych WOJCIECH GUBAŁA str. 241-242
Słowa kluczowe: wspomnienie pośmiertne; Key words: obituary

Print