• 2002
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2002;LII(2): 59-144

Arch Med Sadowej Kryminol. 2002;LII(2): 59-144

Spis treści

Jerzy Kunz, Sytuacja medycyny sądowej w Polsce w perspektywie wstąpienia do Unii Europejskiej str. 59-63
Słowa kluczowe: medycyna sądowa, Unia Europejska; Key words: forensic medicine, European Union
Grzegorz Teresiński, O ustalaniu okoliczności urazu głowy str. 65-83
Słowa kluczowe: urazy głowy, złamania czaszki, linia kapeluszowa, tomografia komputerowa, obrzęk tkanek miękkich. Key words: head injuries, cranial fractures, hat brim rule, computer tomography, soft tissue oedema.
Christian Jabłoński, Halina Sybirska, Przydatność płynu gałki ocznej do sądowolekarskiej diagnostyki śmiertelnych zatruć wybranymi substancjami psychoaktywnymi str. 85-97
Słowa kluczowe: płyn gałki ocznej, ciecz oczna, ciecz szklista, ciało szkliste, analiza toksykologiczna, medycyna sądowa, substancje psychoaktywne; Key words: intraocular fluid, ocular humor body, vitreous humor, forensic medicine, toxicological analysis, psychoactive substances.
Barbara Opolska-Bogusz, Marek Sanak, Bożena Turowska, Wariant genetyczny w locus TH01 w populacji Polski Południowej str. 99-101
Słowa kluczowe: wariant TH01 10.3; Key words: genetic variation TH01 10.3
Ewa Raczek, Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa w praktyce Katedry Medycyny Saudowej Śląskiej Akademii Medycznej w latach: 1985, 1990,1995 i 1996-2000 str. 103-110
Słowa kluczowe: zaprzeczenie ojcostwa, ekspertyza l° i III0. Key words: contradiction paternity, l°and III0 expertise.
Danuta Deboa, Krzysztof S. Borowiak, Kazimierz Ciechanowski, Małgorzata Kurzejamska-Parafiniuk, Zatrucie tioridazyną, czy skutek błędów terapeutycznych przyczyną zgonu trzyletniej dziewczynki? str. 111-119
Słowa kluczowe: zatrucia lekami, diagnostyka i leczenie zatruć dzieci; Key words: iatronic itoxication, diagnosis and treatment of intoxications in children.
Tomasz Konopka, „Krótkotrwała choroba realnie zagrażająca życiu" str. 121-125
Słowa kluczowe: opiniowanie sądowo-lekarskie, kodeksy karne. Key words: forensic opinion, Polish penal codes.
Erazm Baran, Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 2001 str. 127-144
Słowa kluczowe: bibliografia; Key words: bibliography

Print