• 2002
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2002;LII(1): 1-56

Arch Med Sadowej Kryminol. 2002;LII(1): 1-56

Spis treści

Franciszek Trela, Jerzy Kunz, Filip Bolechała, Piotr Kowalski, Artur Moskała, Renata Rajtar, Przestępstwa przeciwko życiu - analiza porównawcza materiału krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej w latach 1986-1990 i 1996-2000 str. 1-6
Słowa kluczowe: przestępstwo przeciwko życiu, zabójstwo; Key words: crimes against the life, homicide
Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Zygmunt Przybylski, Znaczenie porównawczych badań odontologicznych w całokształcie postępowania identyfikacyjnego na podstawie czaszki str. 7-19
Słowa kluczowe: antropologia fizyczna, identyfikacja, odontologia, superprojekcja; Key words: physical anthropology, human identification, odontology, superimposition
Franciszek Trela, Jan Kołodziej, Jerzy Kunz, Filip Bolechała, Samobójcze zatrucia środkami chemicznymi i lekami w latach 1991-2000 w materiale krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej str. 21-30
Słowa kluczowe: samobójstwo, zatrucie lekami i substancjami chemicznymi; Key words: suicide, drug and chemicals poisoning.
Jarosław Berent, Ewa Meissner, Maciej Barzdo, Stefan Szram, Jatrogenne uszkodzenie tchawicy - opis przypadku str. 31-36
Słowa kluczowe: powikłania po intubacji, DIC, działanie jatrogenne; Key words: intubation complications, DIC, iatrogenic activity.
Adam Gross, Małgorzata Kłys, Samobójstwo przez inhalację propanu-butanu str. 37-42
Słowa kluczowe: samobójstwo, substancje gazowe, gaz płynny, propan-butan, inhalacja, uduszenie. Key words: suicide, gases, liquefied petroieum gas, propanebutane, inhalation, asphyxia.
Aleksander Głazek, Sprawozdanie z dyskusji panelowej „Aspekty prawne badań DNA dla celów sadowych", Kraków, 16 listopada 2001 r. str. 43-45
Słowa kluczowe: opiniowanie; Key words: opinions
Jerzy Kunz, Adam Gross, Piotr Kowalski, Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego pt. „Różnice w opiniowaniu Zakładów Medycyny Sadowej w ocenie stopnia uszczerbku na zdrowiu" Osieczany k/Krakowa, 20-21.06.20001. Omówienie wyników ankiety i dyskusji str. 47-51
Słowa kluczowe: opiniowanie; Key words: opinions
Roman Mądro, List do Redakcji str. 53-56
Słowa kluczowe: list do redakcji; Key words: letter to editor

Print