• 2000
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2000;L(2): 89-171

Arch Med Sadowej Kryminol. 2000;L(2): 89-171

Spis treści

Zofia Olszowy, Badania doświadczalne nad przebiegiem zatrucia glikolem etylenowym w aspekcie toksykologicznym i medyczno-sądowym. Cz. 2. Wybrane parametry biochemiczne w doświadczalnym zatruciu glikolem etylenowym str. 89-101
Słowa kluczowe: glikol etylenowy, zatrucie, doświadczalne obserwacje na zwierzętach, równowaga kwasowo-zasadowa, glikemia, kwas pirogronowy, kwas mlekowy. Key words: ethylene glycol, poisoning, experimental observation of rats, acid-base equilibrium, glycaemia, purvic acid, lactic acid.
Tomasz Konopka, Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach o uznanie zachorowań i nagłych zgonów za wypadki przy pracy str. 103-113
Słowa kluczowe: wypadek przy pracy, zawał serca, opiniowanie; Key words: occupational accident, myocardial infarction, opinioning
Małgorzata Kłys, Beata Bujak-Giżycka, Zastosowanie chromatografii cieczowej z detekcją masową (LC/MS) w ekspertyzie toksykologicznej str. 115-125
Słowa kluczowe: chromatografia cieczowa z detekc^ masową (LC/MS), ekspertyza toksykologiczna, zatrucie pancuronium, przedawkowanie opiatami; Key words: Iiquid chromatography with mass detection (LC/MS), toxicological expertise, poisoning with pancuronium bromide, opiates abuse
Adam Gross, Jerzy Pohl, Jacek Masełko, Obrażenia od postrzałów pociskami gumowymi z broni gładkolufowej str. 127-136
Słowa kluczowe: broń obezwładniająca, broń gładkolufowa, pociski gumowe, pociski plastikowe, obrażenia. Key words: incapacitating weapon, smooth-bore weapon, rubber bullets, plastic bullets, injuries.
Tadeusz Dobosz, Maria Sąsiadek, Elżbieta Kowalczyk, Barbara Świątek, Józef Jagielski, Prenatalne badanie w sprawie spornego ojcostwa. Opis przypadku str. 137-140
Słowa kluczowe: Dochodzenie ojcostwa, badania prenatalne, mikrosatelity DNA. Key words: Paternity testing, prenatal diagnosis, DNA microsatellite.
Renata Jacewicz, Stefan Szram, Wiesława Dudek, Pozorne wyłączenie macierzyństwa w lokus D1S80 str. 141-146
Słowa kluczowe: lokus D1S80, analiza AmpFLP, przypadek mutacji, sądowe badania DNA. Key words: D1S80 locus, Amp-FLP analysis, mutation event, forensic DNA typing.
Erazm Baran, Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1999 str. 147-165
Słowa kluczowe: bibliografia; Key words: bibliography
Adam Gross, Jarosław Berent, Erazm Baran, Listy do redakcji str. 165-169
Słowa kluczowe: listy do redakcji; Key words: letters to the editors
I Konferencja Szkoleniowo-naukowa, Problematyka obrażeń ciała powstałych w wyniku działania broni palnej i materiałów wybuchowych str. 171
Słowa kluczowe: konferencja; Key words: conference

Print