• 1998
 • Arch Med Sadowej Kryminol. 1998;XLVIII(2):

Arch Med Sadowej Kryminol. 1998;XLVIII(2):

KRONIKA ŻAŁOBNA

 

 • Wspomnienie pośmiertne - Profesor Maria Byrdy (.pdf) str. 71.
 • Wspomnienie pośmiertne - Profesor Tadeusz Borkowski (.pdf) str. 73.
 • Wspomnienie pośmiertne - Profesor Edmund Chróścielewski (.pdf) str. 77.
 • Słowa pożegnania dla Profesora Chróścielewskiego (.pdf) str. 79.
PRACE ORYGINALNE

 

 • E. Baran: Raport medyka sądowego z badań ekshumacyjnych przeprowadzonych w Katyniu w 1995 r. (.pdf) str. 83.
 • B. Turowska, M. Sanak: Badanie częstości alleli niektórych systemów typu STR w populacji Polski Południowej (.pdf) str. 97.
 • E. Raczek: Polimorfizm DQA1, LDLR, GYPA, HBGG, D7S8 i GC w populacji Górnego Śląska (.pdf) str. 103.
 • P. Burduk. K. Śliwka, A. Rożek, E. Bloch-Bogusławska, P.K. Burduk: Nagły zgon młodego sportowca i późne potencjały komorowe u sportowców przetrenowanych (.pdf) str. 111.
 • A. Wiernikowski, J. Pach: Kliniczna problematyka methemoglobinemii toksycznych (.pdf) str. 117.
PRACE POGLˇDOWE
 • P. Burduk, K. Śliwka, E. Bloch-Bogusławska: Nagła śmierć a wysiłek fizyczny (.pdf) str. 127.
 • J. Łabędź, W. Gubała: Stan trzeźwości uczestników wypadków komunikacyjnych w latach 1995-1997 w porównaniu do lat 1981-1984 (.pdf) str. 135.
SZKOLENIE PODYPLOMOWE
 • M. Kłys, J. Gubała: Kontrowersyjne problemy opiniowania o nietrzeźwości (.pdf) str. 143.
PRACE KAZUISTYCZNE
 • B. Turowska, B. Opolska-Bogusz, M. Sanak: Przydatność badania polimorfizmu DNA w śladach biologicznych (.pdf) str. 153.
BIBLIOGRAFIA
 • E. Baran: Bibliografia prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1997 r. (.pdf) str. 159.
KRONIKA PTMSiK

 

 • Sprawozdanie Redaktora Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii za okres od 7 września 1995 r. do 2 września 1998 r. (.pdf) str. 181.

Print