• 1998
 • Arch Med Sadowej Kryminol. 1998;XLVIII(3-4):

Arch Med Sadowej Kryminol. 1998;XLVIII(3-4):

PRACE ORYGINALNE

 

 • E. Baran: III. Sylwetki polskich medyków sądowych Leon Blumenstok-Halban (.pdf) str. 185.
PRACE POGLˇDOWE
 • T. Gos: Znaczenie uszkodzeń kręgosłupa szyjnego dla medycyny sądowej (.pdf) str. 191.
 • H. Sybirska, J. Kulikowska: Narkomania w praktyce sądowo-lekarskiej Katedry Medycyny Sądowej w Katowicach (.pdf) str. 205.
 • J. Kunz, D. Bajak: Rozbieżności a błąd opiniodawczy w opiniach kompetentnych biegłych z zakresu medycyny sądowej (.pdf) str. 215.
SZKOLENIE PODYPLOMOWE
 • E. Baran: O wydawaniu opinii w sprawach o błąd lekarski w postępowaniu karno-sądowym (.pdf) str. 221.
PRACE KAZUISTYCZNE
 • W. Michalewski, J. Szczepański, Z. Sachajdak-Michalewska: Gorączka złośliwa (Malignant hyperthermia) - podstępne zjawisko okołooperacyjne - ocena sądowo-lekarska po operacji cięcia cesarskiego (.pdf) str. 227.
 • J.A. Berent: Złamanie Messerera kości łokciowej spowodowane uderzeniem kijem baseballowym (.pdf) str. 233.
 • Z. Olszowy, J. Nowicka: Toksykomania rozpuszczalnikami organicznymi w kazuistyce toksykologicznej Katedry Medycyny Sądowej w Katowicach (.pdf) str. 237.
PRACE STATYSTYCZNE
 • J.A. Berent, D. Miścicka-Śliwka, J. Czarny, M. Woźniak, T. Grzybowski, B. Pleszyńska, A. Syroczyńska: Przydatność wybranych układów DNA w sprawach dochodzenia ojcostwa (.pdf) str. 243.
NOTA BIBLIOGRAFICZNA
 • W. Nasiłowski, D. Krause, V. Schneider, R. Blaha: Oględziny zwłok na miejscu znalezienia. Wyd, Ullstein Medical, Wiesbaden, 1998 (.pdf) str. 253.
KRONIKA PTMSiA
 • Komunikat Zarządu Głównego (dr G. Dmochowska) str. 255.
 • Sprawozdanie z XV Konferencji Toksykologów Sądowych Zakopane, 18-20 czerwca 1998 r. (dr Z. Chłobowska) (.pdf) str. 257.

Print