• 1998
 • Arch Med Sadowej Kryminol. 1998;XLVIII(1):

Arch Med Sadowej Kryminol. 1998;XLVIII(1):

ARTYKUŁ JUBILEUSZOWY

 

 • Profesor Tadeusz Marcinkowski (w 80-tą rocznicę urodzin) (.pdf) str. 1.
PRACE ORYGINALNE

 

 • A. Kędzierska, D. Gierecka-Prażucha, J. Flasza, G. Turowski: Antygeny HLA klasy I w postaci rozpuszczalnej (s-HLA-I) w populacji osób zdrowych.
  III.sHLA antygenów warunkowanych przez locus C (.pdf) str. 5.
 • M. Kłys, J. Białka, T. Lech, B. Opolska-Bogusz, B. Próchnicka, J. Zięba-Palus: Badania fragmentów mumii - egipskiej kapłanki Iset Iri Hetes datowanej na okres ptolemejski (III-I w p.n.e.) (.pdf) str. 13.
 • M. Kaczmarek, D. Lorkiewicz, Z. Przybylski: Rekonstrukcja wyglądu twarzy na podstawie czaszki zmumifikowanych zwłok ludzkich ze stanowiska archeologicznego w El Gamhud datowanego na okres ptolemejski (.pdf) str. 27.
PRACE POGLˇDOWE
 • J. Kunz: Błąd opiniodawczy w świetle materiału Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ w latach 1991-1996 (.pdf) str. 35.
 • M. Kłys: Mumifkacja w aspekcie historycznym i współczesnym (.pdf) str. 47.
SZKOLENIE PODYPLOMOWE
 • C. Żaba: Obrażenia zderzakowe w postaci podbiegnięć krwawych śródmięśniowych przykostnych w mięśniach kończyn dolnych (.pdf) str. 53.
PRACE KAZUISTYCZNE
 • J. Kulikowska, H. Sybirska: Problemy analityczno-diagnostyczne w przypadku zatrucia klomipraminą (.pdf) str. 59.
 • J. Masełko: Samobójcze zadzierzgnięcie przy użyciu samochodu (.pdf) str. 67.
KOMUNIKATY

str. 4, 12, 26

Print