• 1997
 • Arch Med Sadowej Kryminol. 1997;XLVII(2):

Arch Med Sadowej Kryminol. 1997;XLVII(2):

 • Od redakcji i Kolegium Redakcyjnego str. 85.
 • List z gratulacjami od Prezesa PTMSiK str. 87.
 • B. Świątek: Profesor Bolesław Popielski - uczony, nauczyciel, biegły sądowy (.pdf) str. 89.
 • B. Świątek: Lekarz-biegły w świetle praktyki medyka sądowego (.pdf) str. 93.
 • W. Nasiłowski, J. Szczepański: Błąd lekarski rozpatrywany w granicach odpowiedzialności zawodowej (.pdf) str. 99.
 • Z. Parkitna-Cegła: Błąd medyczny czy nieszczęśliwy wypadek w pracy pielęgniarki (.pdf) str. 107.
 • S. Raszeja: Z dziejów medycyny sądowej w Gdańsku (.pdf) str. 111.
 • T. Gos: Znaczenie "Prawa Starochełmińskiego" dla medycyny sądowej (.pdf) str. 121.
 • H.J. Mallach: Medycyna sądowa we Wrocławiu (1811-1945) (.pdf) str. 129.
 • E. Baran: Nauka i nauczanie medycyny sądowej we Lwowie (zarys historyczny) (.pdf) str. 133.
 • B. Turowska: Badania grupowe krwi w sprawach spornego ojcostwa przeprowadzone w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie w latach 1926-1996 (.pdf) str. 139.
 • J. Kulikowska, H. Sybirska: Ocena stopnia uzależnienia pacjentów ośrodka detoksykacyjnego na podstawie badań nad eliminacją z organizmu narkotyków opium (.pdf) str. 147.
 • W. Gubała: Wpływ temperatury na powstawanie endogennych związków toksycznych w aspekcie oceny przyczyny zgonu ofiar pożarów (.pdf) str. 157.
 • F.M. Trela, A. Rutkiewicz: Przypadek zbrodniczego rozkawałkowania zwłok (.pdf) str. 163.
 • P.M. Brzeziński, J. Dzida, A. Rumianek, E. Meissner, Z. Kosela: Odmienności w obrazie sekcyjnym ran kłutych w przypadkach samobójstw i zabójstw (.pdf) str. 169.
 • B. Zawirska: Profesor Bolesław Popielski w moich wspomnieniach (.pdf) str. 175.
 • K. Biel: O prawym człowieku - refleksja ucznia (.pdf) str. 177.

Print