• 1997
 • Arch Med Sadowej Kryminol. 1997;XLVII(3):

Arch Med Sadowej Kryminol. 1997;XLVII(3):

KRONIKA ŻAŁOBNA

 

 • Wspomnienie pośmiertne - Profesor Zygmunt Fiedorczuk (.pdf) str. 179.
ARTYKUŁ REDAKCYJNY

 

 • B. Popielski, W. Nasiłowski: Cienie Katynia w dokumentach i historii medycyny sądowej (.pdf) str. 181.
PRACE ORYGINALNE

 

 • R. Jacewicz: Polimorfizm PGM1, GLO i ESD w populacji regionu łódzkiego (.pdf) str. 193.
 • U. Duda, M. Kłys, F. Trela: Zatrucia śmiertelne tlenkiem węgla w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie w latach 1947-1996 (.pdf) str. 197.
PRACE POGLˇDOWE
 • J.A. Berent, K. Śliwka: Ewolucja pojęcia "naruszenie nietykalności cielesnej" w kolejnych kodeksach karnych (.pdf) str. 209.
PRACE KAZUISTYCZNE
 • T. Konopka: Możliwości powstania głębokich obrażeń przy użyciu miniaturowej broni palnej (.pdf) str. 217.
 • J.A. Berent: Wartość dowodowa zdjęć radiologicznych dla identyfikacji zwłok (.pdf) str. 222.
PRACE DEDYKOWANE PROFESOROWI BOLESŁAWOWI POPIELSKIEMU Z OKAZJI 90-tej ROCZNICY URODZIN
 • W. Wojtkiewicz-Rok: Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1898-1943 i jego kierownicy - prof. Włodzimierz Sieradzki i prof. Bolesław Popielski (.pdf) str. 227.
 • R. Wachowiak, J. Tobolski: Wykorzystanie chromatografii gazowej w toksykologicznej analizie lotnych związków nieorganicznych w materiale biologicznym (.pdf) str. 237.
 • E. Chróścielewski: Profesor Bolesław Popielski (w 90-tą rocznię urodzin) (.pdf) str. 244.
 • T. Marcinkowski: Rzut oka na zasługi profesora Bolesława Popielskiego dla nauki polskiej (.pdf) str. 247.
RECENZJE
 • S. Raszeja: Recenzja książki "Geschichte der gerichtlichen Medizin im deutschsprachigen Raum". (Historia medycyny sądowej w obszarze niemiecko języcznym) autorstwa profesora H.J. Mallacha (.pdf) str. 251.
KRONIKA PTMSiK

 

 • Sprawozdanie z Sympozjum Jubileuszowego z okazji 90-tej rocznicy urodzin Prof. dr hab. n. med. dr h.c. Bolesława Popielskiego (opracował A. Morawski) (.pdf) str. 253.
 • Sprawozdanie z Konferencji Hemogenetyków Sądowych - 24.6.1997, Bydgoszcz. (opracowała B. Turowska) (.pdf) str. 255.
 • Pro memoria - Profesor Jan Stanisław Kobiela (opracował E. Baran) (.pdf) str. 257.

Print