• 1997
 • Arch Med Sadowej Kryminol. 1997;XLVII(1):

Arch Med Sadowej Kryminol. 1997;XLVII(1):

PRACE ORYGINALNE

 

 • T. Gos: Wpływ detergentu Triton X-100 na aktywność dehydrogenazy jabłczanowej i mleczanowej ludzkiej wątroby po śmierci (.pdf) str. 1.
 • T. Gos: Zmiany aktywności dehydrogenazy jabłczanowej i mleczanowej we frakcji cytoplazmatycznej oraz mitochondrialnej wątroby szczura (.pdf) str. 7.
 • J.A. Berent, K. Śliwka: Megakariocyty płucne jako wyznacznik wczesnego wstrząsu (.pdf) str. 13.
 • B. Turowska, B. Opolska-Bogusz, W. Dutkiewicz, J. Kunz: Badania niektórych układów grupowych enzymów krwi biorców po przetoczeniu (.pdf) str. 19.
SZKOLENIE PODYPLOMOWE
 • Z. Jankowski, M. Krzyżanowski: Praktyczne znaczenie występowania kryształków szczawianów w nerkach dla diagnostyki pośmiertnej (.pdf) str. 23.
 • J. Kunz, K. Woźniak: Zażyciowość śmierci z powieszenia (.pdf) str. 31.
 • R. Wachowiak: Model toksycznych oddziaływań alkoholu etylowego w aspekcie bezpiecznej terapii dzieci wybranymi preparatami farmaceutycznymi, zawierającymi alkohol (.pdf) str. 39.
 • Z. Chłobowska, K. Kobylecka: Międzylaboratoryjne kontrole wyników analiz chemiczno-toksykologicznych w praktyce Instytutu Ekspertyz Sądowych (.pdf) str. 49.
PRACE KAZUISTYCZNE
 • M. Kała, W. Lechowicz, R. Stanaszek: Typowe dla polskiego narkomana zatrucie wieloma lekami. Oprocentowania kazuistyczne (.pdf) str. 55.
 • M. Albert, J. Kulikowska, A. Soja, H. Sybirska: Badania chemiczno-toksykologiczne materiału ze zwlok w przypadkach nagłego zgonu osoby uzależnionej od leków (.pdf) str. 63.
BIBLIOGRAFIA
 • E. Baran: Bibliografia prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1996 (.pdf) str. 71.
KOMUNIKATY

 

(.pdf) str. 54

Print