• 1997
 • Arch Med Sadowej Kryminol. 1997;XLVII(4):

Arch Med Sadowej Kryminol. 1997;XLVII(4):

KRONIKA ŻAŁOBNA

 

 • Wspomnienie pośmiertne - Profesor Bolesław Popielski (.pdf) str. 259.
PRACE ORYGINALNE

 

 • A. Kędzierska, D. Gieracka-Pażucha, J. Flasza, G. Turowski: Antygeny HLA klasy I w postaci rozpuszczalnej (s-HLA-I) w populacji osób zdrowych
  I.sHLA antygenów warunkowanych przez locus A (.pdf) str. 263.
 • A. Kędzierska, D. Gierecka-Pażucha, J. Flasza, G. Turowski: Antygeny HLA klasy I w postaci rozpuszczalnej (s-HLA-I) w populacji osób zdrowych
  II.sHLA antygenów warunkowanych przez locus B (.pdf) str. 273.
PRACE POGLˇDOWE
 • J.A. Berent, K. Śliwka: Ewolucja pojęcia "choroby zagrażające życiu" w kolejnych kodeksach karych (.pdf) str. 283.
SZKOLENIE PODYPLOMOWE
 • B. Turowska: Polimorfizm DNA jako jedyna ekspertyza (?) w sprawach o dochodzenie ojcostwa (.pdf) str. 293.
PRACE KAZUISTYCZNE
 • G. Teresiński, R. Mądro: Dwa przypadki wykorzystania obrażeń stwierdzonych w obrębie stawów kolanowych dla określenia prawdopodobnego usytuowania pieszego względem pojazdu w chwili potrącenia (.pdf) str. 299.
 • R. Słomski, K. Dziechciowska, D. Lisiecka, B. Siemieniako, M. Słomska: Dochodzenie spornego ojcostwa na podstawie analizy DNA po śmierci ojca lub matki (.pdf) str. 307.
 • J. Kabiesz, K. Droździok: Przydatność oznaczeń polimorfizmu DNA w zakresie PM i DQA1 w śladach biologicznych (.pdf) str. 315.
 • E. Raczek, J. Kabiesz, K. Droździok: Opiniowanie w oparciu o badania DNA w nietypowych sprawach dochodzenia ojcostwa (.pdf) str. 321.
KOMUNIKATY

 

Nagroda imienia Dra Jana Zygmunta Robla za rok akademicki 1996/1997 (.pdf) str. 327.

Print