• 1996
 • Arch Med Sadowej Kryminol. 1996;XLVI(3):

Arch Med Sadowej Kryminol. 1996;XLVI(3):

 

KRONIKA ŻAŁOBNA

 

 • Wspomnienie pośmiertne - Prof. dr Jan Markiewicz str. 165.
PRACE ORYGINALNE

 

 • R. Pawłowski, R. Paszkowska: Polimorfizm lokus D17S5 w populacji Polski Północnej str. 169.
 • M. Kłys: Problemy orzecznicze i metodyczne w zatruciach śmiertelnych opiatami str. 177.
 • J. Dzida: Granice kompetencji medyka sądowego przy współopiniowaniu z lekarzami innych specjalności str. 187.
PRACE POGLˇDOWE
 • S. Raszeja: Aktualne podstawy prawne przeszczepienia narządów w Polsce str. 191.
 • D. Deboa: Termografia w medycynie sądowej str. 199.
SZKOLENIE PODYPLOMOWE
 • R. Wachowiak, C. Żaba: Możliwości diagnostyki chemicznej materiału sekcyjnego i interpretacji wyników poziomu potasu w aspekcie zatruć rozmyślnych str. 207.
 • J. A. Barent, K. Śliwka: Zastosowanie pakietu Corel Draw do opracowywania protokołów sekcyjnych str. 215.
PRACE KAZUISTYCZNE
 • Z. Fiedorczuk, Z. Grabowska-Górska: Niecodzienny charakter pętli wisielczej str. 223.
MISCELLANEA
 • S. Raszeja: O pisaniu recenzji prac naukowych nadesłanych do redakcji (referat dyskusyjny) str. 229.
RECENZJE
 • S. Raszeja: Recenzja podręcznika "Medycyna sądowa dla prawników" autorstwa profesorów Andrzeja Jaklińskiego i Zdzisława Marka str. 231.
KRONIKA PTMSIK
 • Sprawozdanie z XIII konferencji Toksykologów Sądowych, Kraków-Przegorzały, 3-4.06.1996 (opracowała Z . Chłobowska) str. 235.
 • Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji "Błąd medyczny" i Sympozjum Hemogenetycznego (opracowali Z. Parkitna-Cegła, A. Morawski) str. 237.
OD REDAKCJI

str. 239

Print