• 1996
 • Arch Med Sadowej Kryminol. 1996;XLVI(2):

Arch Med Sadowej Kryminol. 1996;XLVI(2):

 

ARTYKUŁ REDAKCYJNY

 

 • M. Sych, S. Kwiatkowski, B. Świątek, A. Dziatkowiak: Czwórgłos o Ustawie z dnia 26.10.1995 "O pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów" (Dz.U. nr 138, poz. 682 z dnia 6.12.1995) str. 81.
PRACE ORYGINALNE

 

 • R. Pawłowski, A. Janowicz: Genetyka populacyjna układu typu VNTR-ApoB w populacji Polski Północnej str. 93.
PRACE KAZUISTYCZNE
 • R. Pawłowski, Z. Szczerkowska, J. Smoliński: Genetyczna identyfikacja ofiar pożaru str. 101.
 • Z. Fiedorczuk: Śmiertelne zatrucie tlenkiem węgla w niecodziennych okolicznościach samospalenia str. 105.
 • Z. Fiedorczuk, M. Kosicki: Śmierć samobójcza w ciasnej przestrzeni str. 109.
 • Z. Fiedorczuk, W. Trojanowski: Przypadek śmierci samobójczej w samochodzie str. 113.
 • S. Rumiński: Zespół maltretowanego dziecka. Opis przypadków w wieku szkolnym str. 117.
MISCELLANEA
 • S. Raszeja: O bibliografii prac naukowych (referat dyskusyjny) str. 123.
 • K. Woźniak: Medycy sądowi w Światowej Pajęczynie str. 125.
BIBLIOGRAFIA
 • E. Baran: Bibliografia prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1995 str. 131.
KRONIKA PTMSIK
 • Sprawozdanie z konferencji Hemogenetyków Sądowych - 8.03.1996 Kraków (opracowali: B. Turowska, E. Miścicka-Śliwka, R. Pawłowski, Z. Szczerkowska) str. 155.
KRONIKA ŻAŁOBNA
 • S. Raszeja: Wspomnienie pośmiertne - Dr med. Andrzej Kruger str. 161.
LIST OD REDAKCJI

str. 163

Print