• 1996
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 1996;XLVI(4):

Arch Med Sadowej Kryminol. 1996;XLVI(4):

 

ARTYKUŁ REDAKCYJNY

 

  • A. Gaberle: Kryminologia (dylematy i poszukiwanie rozwiązań) str. 243.
PRACE ORYGINALNE

 

  • E. Baran: Przesłanki odpowiedzialności karnej lekarzy w sprawach o błąd lekarski str. 253.
  • B. Turowska, M. Sanak, L. Nowicka, B. Tarajko: Polimorfizm locus HLA DQ A1 w populacji Polski Południowej str. 261.
  • R. Wachowiak, A. N. Ranhal: Endogenne lotne związki organiczne we krwi i ich znaczenie sądowo-lekarskie. Cz. 3 Skład jakościowo-ilościowy wyższych alkoholi obserwowany w przypadkach intoksykacji oraz podczas rozkładu zwłok str. 269.
  • M. Kłys, E. Baran: Zatrucia śmierelne w materiale Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie w latach 1946-1995 str. 277.
PRACE KAZUISTYCZNE
  • M. Czarny, J. Kwiatkowska, H. Chlebowska, B. Siemieniako, M. Słomska, R. Słomski: Skuteczność analizy DNA w dochodzeniu spornego ojcostwa w przypadkach bliskiego pokrewieństwa rodziców str. 289.
KRONIKA PTMSIK
  • Statut Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii str. 299.
  • Sprawozdanie z "The Seventh International Symposium on Human Identification" (opracował Jarosław A. Berent) str. 307.
NAGRODA IM. DR J. Z. ROBLA

str. 309

 

OD REDAKCJI

str. 311

 

KOMUNIKATY

str. 313

Print