• 1996
 • Arch Med Sadowej Kryminol. 1996;XLVI(1):

Arch Med Sadowej Kryminol. 1996;XLVI(1):

 

PRACE ORYGINALNE

 

 • P. Kozioł, P. Kozioł, R. Mądro, J. Karski, D. Monies, M. Ciesielka: Wpływ transfuzji krwi na oznaczanie polimorfizmu DNA u biorców str. 1.
 • A. Tucholska-Lenart, H. Miąskiewicz, W. Suszczewski, J. Wujec: Badania układu PGM1 w populacji warszawskiej str. 9.
PRACE POGLˇDOWE
 • R. Mądro, K. Wróblewski: Próba określenia pojęcia "jatrogenia" str. 13.
 • M. Kłys: Z badań nad tłem biologicznym w aspekcie analizy toksykologicznej str. 21.
SZKOLENIE DYPLOMOWE
 • Z. Jankowski, M. Krzyżanowski, R. Hauser: Występowanie zatorów tłuszczowych, zatorów ze szpiku oraz megakariocytów w mikrokrążeniu płucnym u śmiertelnych ofiar katastrofy autobusowej str. 27.
 • J. Dzida, E. Meissner: Raz jeszcze o interpretacji "choroby zazwyczaj zagrażającej życiu" str. 37.
 • R. Pawłowski: Uwagi metodyczne dotyczące postępowania przy ekstrakcji i amplifikacji metodą PCR DNA izolowanego z wieloletnich śladów biologicznych str. 41.
 • W. Gut: Wpływ czynnikówpozaanaliycznych na wynik sądowej analizy chemiczno-toksykologicznej i jego interpretację. Część III: Element zmienności biologicznej i dyspersji poziomów ksenobiotyków w narządach w interpretacji wyniku analizy toksykologicznej str. 47.
PRACE HISTORYCZNE
 • E. Baran, B. Turowska: Kryształki Teichmanna - nowe drogi badań naukowych w medycynie sądowej str. 59.
PRACE KAZUISTYCZNE
 • A. Gross: Nagły zgon w następstwie powikłań po liposukcji str. 65.
MISCELLANEA
 • S. Raszeja: Publikować kazuistykę? Tak ale ... (referat dyskusyjny) str. 71.
KRONIKA PTMSIK
 • Sprawozdanie z 74 Zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Prawnej, Aachen, 19-23.09.1995 (opracowała E. Pufal) str. 73.
 • Informacja o Konferencji Naukowej n/t Dowód z opinii biegłego w projekcie Kodeksu Postępowania Karnego (opracował E. Baran) str. 75.
 • Jubileusz Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Gdańsku (opracował E. Baran) str. 76.
 • Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTMSiK (opracował E. Baran) str. 77.
OD REDAKCJI

str. 79

 

KOMUNIKAT

str. 40, 58, 64, 70, 78

Print