• 2015
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2015;LXV(3):125-197
Spis treści

 

Paweł Kopacz, Tomasz Konopka, Filip Bolechała, Marcin Strona str.125-132
Rozmieszczenie obrażeń na twarzy przy upadku na płaską powierzchnię
Łukasz Szleszkowski, Agnieszka Hałoń, Agata Thannhäuser, Tomasz Jurek str.133-144
Poszukiwanie nowych cech przyżyciowości powieszenia na podstawie oceny makro- i mikroskopowej przyczepu bliższego mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego i wyrostka sutkowatego kości skroniowej
Sebastian Rojek , Piotr Hydzik , Ewa Gomółka , Karol Kula , Małgorzata Kłys str.145-157
Problemy kliniczne i analityczne zatruć azydkiem sodu ilustrowane przypadkiem samobójczego zatrucia śmiertelnego
Anna Smędra, Szymon Szustowski, Joanna Klemm, Agnieszka Jurczyk, Anna Zalewska-Janowska, Jarosław Berent str.158-172
Powikłania po zabiegach medycyny estetycznej – opis 5 przypadków
Anna Smędra, Szymon Szustowski, Jarosław Berent str.173-181
Zawał poamfetaminowy u 42-letniego mężczyzny
Anna Smędra, Maciej Barzdo, Justyna Krupińska, Joanna Klemm, Waldemar Machała, Stefan Szram, Jarosław Berent str.182-189
Chylothorax jako rzadkie powikłanie ostrego zapalenia trzustki u 25-letniej kobiety po cesarskim cięciu
Kurt Trübner str.190-191
List do prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii prof. Jarosława Berenta i członków PTMSiK
Krystian Rygol str.192-193
Sprawozdanie z 94. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin w Lipsku (Leipzig) w Niemczech
Miron Tokarski , Dominika Pluta str.194-195
Sprawozdanie z warsztatów: „Niedestrukcyjne metody izolacji DNA z materiałów muzealnych”
Jarosław Berent str.196-197
Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Karpacz, 11 września 2013 roku

 

Print