• 2011
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2011;LXI(4):302-393

 

 
  str.309-310
Prof. Halina Zofia Sybirska
  str.311-312
Prof. Tadeusz Marcinkowski
Wojciech Golema, Tomasz Jurek, Agata Thannhäuser, Jerzy Kawecki, Jakub Trnka str.313-318
Możliwości zwiększania energii pocisków wystrzeliwanych z replik broni ASG a obrażenia powodowane postrzałami
Czesław Chowaniec, Mariusz Kobek, Małgorzata Chowaniec, Rafał Skowronek, Joanna Nowicka str.319-330
Ocena mechanizmu i przyczyny śmierci ratowników górniczych podczas wypadku zbiorowego w Kopalni Węgla Kamiennego „Niwka-Modrzejów” w Sosnowcu w 1998 roku
Magdalena Okłota, Anna Niemcunowicz-Janica, Janusz Dzięcioł, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Beata Klim, Adam Sackiewicz, Janusz Załuski, Michał Szeremeta str.331-336
Morfologiczne, mikroskopowe zmiany w tarczycy w przypadkach powieszeń w pozycji stojącej w zamkniętej i otwartej pętli
Magdalena Okłota, Anna Niemcunowicz-Janica, Janusz Dzięcioł, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Magdalena Szkudlarek, Adam Sackiewicz, Janusz Załuski, Michał Szeremeta str.337-342
Mikroskopowa diagnostyka uszkodzeń przysadki u zmarłych w następstwie urazu czaszkowo-mózgowego ze złamaniem podstawy czaszki
Tomasz Jurek, Barbara Świątek, Marta Rorat, Radosław Drozd str.343-350
Prawna i sądowo-lekarska ocena błędów medycznych w położnictwie
Joanna Stojer str.351-359
Efekt CSI a postrzeganie pracy biegłych
Anna Bury, Ewa Meissner, Stefan Szram, Jarosław Berent str.360-366
Analiza przyczyn zgonów płodów, noworodków i niemowląt w materiale sekcyjnym Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Łodzi w latach 2000-2010
Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Anna Niemcunowicz-Janica, Marcin Filimoniuk, Magdalena Okłota, Zofia Wardaszka, Michał Szeremeta, Adam Sackiewicz str.367-372
Analiza zgonów noworodków w oparciu o protokoły sekcyjne Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku w latach 1955-2009
Anna Bury, Ewa Meissner, Stefan Szram, Jarosław Berent str.373-376
Nagłe zgony z powodu nieurazowych pęknięć tętniaków aorty
Małgorzata Kłys, Piotr Kowalski str.377-382
Błąd diagnostyczny jako nadinterpretacja przesiewowego badania toksykologicznego przy niedostatecznej ocenie klinicznej
  str.383-384
XX International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia, Bratislava, June 1-4, 2011
  str.385-387
19th World Meeting of the International Association of Forensic Science (IAFS)
5th Meeting of the Mediterranean Academy of Forensic Sciences (MAFS)
9th Triennial Meeting of the World Police Medical Officers (WPMO)
  str.388-389
8th International Symposium Advances in Legal Medicine / 90 Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Frankfurt nad Menem, Niemcy
Rafał Skowronek str.390-391
Recenzja książki Elżbiety Kaczorowskiej i Agnieszki Draber-Mońko „Wprowadzenie do entomologii sądowej”
  str.392
KRONIKA PTMSiK
  str.393
OD REDAKCJI

 

Print