Czesław Chowaniec, Mariusz Kobek, Małgorzata Chowaniec, Krystian Rygol, Stanisława Kabiesz-Neniczka, Rafał Skowronek1

Sądowo-lekarska ocena obrażeń u śmiertelnych ofiar katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Katowicach/Chorzowie w dniu 28.01.2006 roku*


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


p.o. Kierownik: dr med. C. Chowaniec

1 Z Koła Naukowego STN przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


W dniu 28.01.2006 roku, podczas wystawy gołębi pocztowych, zawalił się dach hali Międzynarodowych Targów Katowickich (MTK) położonych na granicy Katowic i Chorzowa. W hali znajdowało się wówczas około 700 osób, spośród których wskutek katastrofy zginęło łącznie 65 (w tym 8 cudzoziemców), a ponad 170 zostało rannych. Była to największa tego typu katastrofa we współczesnych dziejach Polski. Celem pracy było przedstawienie rodzaju (charakteru) stwierdzonych obrażeń i przyczyny zgonu u 48 ofiar śmiertelnych oraz zakresu czynności i badań sądowo-lekarskich, wykonanych w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach. W dniach 29.01.-01.02.2006 roku, 14.02.2006 roku i 17.02.2006 roku przeprowadzono sądowo- -lekarskie oględziny i sekcje zwłok ww. 48 ofiar. W części przypadków badanie sekcyjne zostało poszerzone o szczegółową preparatykę powłok i tkanek miękkich grzbietu oraz kończyn. W czasie sekcji zabezpieczono odpowiednio szeroki materiał do badań dodatkowych, tj. do badań histopatologicznych, toksykologicznych oraz genetycznych – porównawczych – celem ewentualnego, ostatecznego potwierdzenia tożsamości zmarłych. Wykonano również dokumentację fotograficzną osób sekcjonowanych, a dodatkowo w prosektorium dokonywano na bieżąco okazań ciał ofiar ich rodzinom. Wykonane badania sekcyjne pozwoliły ustalić przyczynę zgonu we wszystkich przypadkach. Autorzy pracy zwracają uwagę na zakres koniecznych czynności i badań sądowo-lekarskich, przeprowadzonych w warunkach ZMS, celem określenia rodzaju doznanych obrażeń, przyczyny i mechanizmu zgonu oraz identyfikacji zmarłych – w przypadku zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej z dużą liczbą ofiar śmiertelnych.

Słowa kluczowe:
katastrofa budowlana, badanie sądowo-lekarskie, identyfikacja ofiar, zespół Perthesa, uduszenie urazowe

Pełna wersja w .pdf

Print